kpt. dr inż. Konrad Wojtowicz

Zakład Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego

Instytut Techniki Lotniczej

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie